Publicerad: 2017-11-28

Anslagsbevis – Socialnämndens arbetsutskott 2017-11-20

Organ

Socialnämndens AU

Sammanträdesdatum

2017-11-20

Paragrafer

333-347

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-28

Datum då anslaget tas ner

2017-12-19

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

Sekreterare

Göran gynnemo

Protokoll

Länka till protokoll