Publicerad: 2017-11-20

Anslagsbevis – Socialnämnden 2017-11-13

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2017-11-13

Paragrafer

95-102

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-21

Datum då anslaget tas ner

2017-12-12

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

Sekreterare

Göran Gynnemo

Protokoll

Länka till protokoll