Publicerad: 2017-12-04

Anslagsbevis –

Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2017-11-14Sammanträdesdatum

2017-11-14

Paragrafer

§§ 1-8

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-04

Datum då anslaget tas ner

2017-12-25

Förvaringsplats för protokollet

Medborgarkontoret i Falköpings Bibliotek

Sekreterare

Ann-Sofie Lövgren

Protokoll