Publicerad: 2017-12-07

Anslagsbevis – Miljönämnden östra Skaraborg

Organ

Sammanträdesdatum

2017-12-06

Paragrafer

§§ 70-84

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-07

Datum då anslaget tas ner

2017-12-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Sekreterare

Eleonor Daag

Protokoll

Länka till protokoll