Publicerad: 2017-11-07

Anslagsbevis – Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-31

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-10-31

Paragrafer

78-91

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-07

Datum då anslaget tas ner

2017-11-28

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen

Sekreterare

Ulla Andersson

Protokoll