Publicerad: 2017-12-04

Anslagsbevis – Kommunfullmäktige 2017-11-27

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-11-27

Paragrafer

119-164

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-04

Datum då anslaget tas ner

2017-12-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Sekreterare

Per Larsson

Protokoll