Publicerad: 2017-11-06

Anslagsbevis – Kommunfullmäktige 2017-10-30

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-10-30

Paragrafer

104-118

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-06

Datum då anslaget tas ner

2017-11-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Sekreterare

Per Larsson

Protokoll