Det Goda Livet

syren

Det Goda Livet är Falköpings kommuns vision, målbild och drivkraft för det hållbara samhället.

Falköpings kommun profilerar sig genom att lyfta fram de värden som är unika för Falbygden, den lokala historien och platålandskapet och vårt arbete med att utveckla både lokal matkultur och miljövänliga transporter.

Det Goda Livet bygger på alla människors lika värde och på samhällsaktiva invånare. I Falköping värnar vi om livskvalitetsfrågorna för att öka välbefinnandet och trivseln för Falköpingsborna.

Ett av flera verktyg för att förvekliga visionen om Det Goda Livet är kommunens medlemskap i det internationella nätverket Cittaslow. Tillsammans med drygt tvåhundra kommuner världen över fokuserar Falköpings kommun på att utveckla sex nyckelområden, miljö, gästfrihet, lokala produkter, engagemang, stadsplanering och infrastruktur.

Falköping är Sveriges enda Cittaslow, och kommunens utvecklingsarbete och profilering bärs av filosofin om att Det Goda Livet handlar om att leva utan brådska, att söka det unika, att utveckla det småskaliga och lokala i en globaliserad värld och att alltid sträva efter hållbara lösningar.