Förskolan Junibacken

Ny bygger vi framtidens förskola. Förskolan Junibacken som tidigare bestod av tre avdelningar har nu blivit fyra. Under hösten 2017 flyttar vi in i nyrenoverade och tillbyggda lokaler. Vi kommer då att kunna erbjuda en förskola med sex avdelningar, ett eget tillagningskök och olika inomhustorg för barnen att mötas på.

För närvarande är vi lokaliserade bredvid Dotorpsskolan i moduler i väntan på våra nya fina lokaler.