Floby förskola

Vår vision

Vi lär tillsammans med hjärna och hjärta


Barn ska

  • vara rustade för framtiden
  • ha goda kunskaper
  • känna tilltro till sin egen förmåga

Floby förskola består av sex avdelningar,
fyra grupper med barn 1-3 år samt en grupp 4-åringar på smältebäck och en femårsgrupp på Floby skola
       
06:30 Förskolan öppnar
08:00 Frukost
11:30 Lunch på Lunden, Dungen
11:40 Lunch på Täppan, Gläntan och Skogsbrynet
11:45 Lunch på Lyckan
14:30 Mellanmål
18:30 Förskolan stänger

Så här jobbar vi med: (filmer)

Matematik

Språk

Naturvetenskap/teknik