Varför så här

Varför så här?

Rolf Svensson

- funderingar kring val av teknik och uttryck -
19 mars — 28 september 2014
Vernissage · Onsdag 19 mars kl. 18.00
Nästa utställare i vår traditionella Stafettkonst är Rolf Svensson, som sedan 1984 är bosatt i Falköping. Rolf har ett genuint intresse för konst grundat för mer än 35 år sen, och efter ett långt yrkesliv som läkare har han nu mer tid att ägna åt sin galleriverksamhet på Knistad Herrgård. Hans val av konstverk, ur kommunens konstsamling, har fått titeln Varför så här? och syftar på konstnärernas val av teknik och tema utifrån vad de önskar synliggöra.

 
Uppväxt i en glasmästarfamilj och med en tidig kontakt till olika konstnärer växte intresset under 80-talet. Utbudet av bra gallerier i Falköpingsområdet inspirerade och en vistelse i Provance vidgade ytterligare Rolfs konstintresse.

 
Kontakten med Henrik Allert, Lars Johansson, Mats Svensson och Olle Agnell har varit tät sedan mitten av 1980-talet. Dessa konstnärer finns också rikt represen-terade på Rolfs utställningar på Knistad Herrgård (galleri Ursula). Under senare år har även verk av KarlHeinz Sauer, Steen Kepp och Hanna Allert tillkommit. Rolf har varit redaktör för boken "Henrik Allert - konstnär utanför tiden" samt varit involverad i konstprojekt som Henrik Allerts glasskulptur i Venedig.

 
På galleri Ursula planerar Rolf en konsthistorisk exposé med verk av svenska konstnärer under 1900-talet - Gösta Sandels, Ragnar Sandberg, Olle Nyman, Axel Olsson, Stellan Mörner (Halmstadsgruppen), Inge Schiöler, Isaac Grunewald, Staffan Hellström, Peter Dahl, Philip von Schanz och Carl Fredrik Reutersvärd.

 
"Förtroendeuppdraget att välja ut konst för utställningen Stafettkonsten har varit utmanande och intressant och har gett mig en spännande inblick i kommunens konstinnehav. Att välja verk till utställningen var inte speciellt svårt eftersom jag valt helt utifrån mina preferenser vilket gör urvalet mycket personligt färgat men jag hoppas att många skall finna något intressant."

Varmt välkommen