2/12 2007-1/3 2008

Ranten -


en stadsdel som järnvägen skapade

Rantenmodellen - återfunnen!

Modellen över stadsdelen Ranten har återfunnits. Ett antal äldre falköpingsbor samlades 1987 på Hjorten och försökte minnas sin barndoms stad kring år 1900. Modellen stod färdig 1990 och visades då för en stor och mycket intresserad publik. Sedan föll den i glömska.

I samband med arbetet inför utställningen om Ranten kom frågan upp huruvida modellen fanns kvar. Museet startade en efterforskning och många var sysselsatta med att leta igenom källarförråd men resultatet var noll. Förmodligen hade den skrotats. Men i mitten av januari kom ett samtal till museet från en person som höll på med en källarstädning. Väl packat i ett hörn stod något som "såg ut som hus" men inte kunde det vara av intresse för museet. Och si där stod den, en hårsmån från soptippen.

Varför är denna modell så spännande kan man undra? Kanske är det inte ett mästerligt modellbygge men den har en naivistisk charm. Eldsjälar som var inblandade i detta bygge var Allan Bergström som var 95 år när arbetet påbörjades. Han hade trots hög ålder ett ovanligt gott minne. Tillsammans med några andra äldre rantenbor och under Sigge Lagerviks ledning sammanställde de sina gemensamma minnen till denna unika dokumentation över den då relativt unga stadsdelen Ranten. Järnvägen var bara 42 år gammal år 1900. En väldigt viktig information som modellen ger är färgen på husen. Foton från den tiden är svart/vita. Man blir också förvånad över hur mycket vatten som fanns i form av näckrosdammar och bäckar.

Ett tack till Sigge Lagervik som var den som insåg dess värde och bevarade den tills nu.