Stafettkonst

Under hösten 2008 föddes en idé om att låta en känd Falköpingsprofil välja konst ur kommunens rika konstsamling för visning på museet. Utställaren skriver ner sina egna kommentarer och associationer till konstverken. Denna person får även i uppdrag att utse och lämna över stafett-pinnen till nästa konstutställare.
Gösta Pettersson, Stora Torget och S:t Olofsgatan

Gösta Pettersson, Stora Torget och S:t Olofsgatan

20/3-4/9 2011

Stafettkonst: Vem är jag?


Ellen Westerberg

Ellen Westerberg har valt ut ett antal tavlor ur kommunens konst-samling till årets första Stafettkonst som visas söndagen den 20 mars på Falbygdens museum.

Ellen är aktiv inom Svenska Kyrkans Unga och studerar just nu till förskollärare. Med sitt konstval hoppas hon väcka en tanke om hur människor bemöter varandra samt vad som döljer sig bakom deras hårda fasad.

Mats Karlén

Mats Karlén

19/9 2010-27/2 2011

Stafettkonst – Med livet framför sig


Mats Karlén

Stafettkonsten fortsätter med Mats Karlén, aktiv i Grolanda IF:s fotbollsverksamhet och tävlingskonsulent i Västergötlands Fotbollsförbund, som visar konst ur kommunens konstsamling. Från kommunens samling har Mats valt konst som lyfter fram vad som är viktigt i en ung människas liv, tankar och framtid.

9/5-5/9 2010

Nyfken på...


Bertil Wallgren
I den femte omgången av Stafettkonst på Falbygdens museum har Bertil Wallgren tagit över stafettpinnen efter elevrådsstyrelsen på Ållebergsgymnasiet. Bertil har valt ett tiotal verk i olika tekniker ur kommunens rika konstsamling.
 
Bertil som är född i Vebomark, Västerbotten, bor nu i Floby. Han har haft många yrken, bland annat lärare, men är numera pensionär. I Falbygdens naturskyddsförening är Bertil aktiv i naturvårdsgruppen. Genom livet har det varit en krokig väg för Bertil. Då han aldrig har klättrat på karriärstegen har det heller inte gett honom högsta ATP. "Men livet har varit roligt och lärorikt ändå!"
 
"Det är viktigt idag att se alla glädjeämnen som vi har omkring oss och att förvalta vår Jord som vi inte har ärvt av våra förfäder. Vi får bara låna den en stund av kommande generationer.
 
Jag har valt temat "Nyfiken på ..." därför att jag föddes nyfiken och den barnsjukdomen har aldrig gått över.
 
En bild - ett hus - människor - naturen - väcker alltid frågor hos mig. Det är inte alltid jag får svar!"
24/1-25/4 2010

Människor i livet


Ållebergsgymnasiets elevrådsstyrelse

Styrelsen består av 7 stycken representanter från olika årskurser och program. Det är ordförande Hanna Athley, vice ordförande Lisa Roslund, sekreterare Amanda Svensson och ekonomiansvarig Anders Söderholm samt ledamöterna Amelie Laurén, Neila Pezic och Otto Melander Örhnell.
 
Styrelsen träffas varannan vecka och diskuterar frågor som kommit upp från såväl elever som lärare. Möten sker även med rektorerna. Aktiviteter anordnas för eleverna på skolan, så som tomtejakt och fototävling. De har även hand om treornas studentmössor. Den som är med i elevrådsstyrelsen får dessutom 50 poäng i elev-demokrati att lägga till i sitt betyg.
 
"Vi valde temat Människor i livet därför att det är ett brett ämne och kan tolkas på många olika sätt. Dessutom har varje människa en unik historia att berätta! Ungdomar nu för tiden är inte allt för ofta konstintresserade, så därför känns det som en rolig grej att få vara med om något annorlunda."

20/9 2009-10/1 2010

Falköpings längtan till vattnet


Sistaårselev vid Ållebergsgymnasiet, Martin Erkenborn

Martin Erkenborn är 18 år och går det sista året på Ållebergs-gymnasiets samhällsvetarprogram med engelsk profil. Martin har ett stort musikintresse och var i oktober 2009 aktuell som projektledare för den musikaliska produktionen "Musical Cocktail".
 
Martin valde tavlor ur konstsamlingen med tanke på Falköpings eviga längtan efter vatten.
 
"Jag tror att jag med denna vernissage har lyckats att trycka på ett känslofyllt ämne hos kommuninvånarna i Falköping. Falköping har genom alla tider haft en stark längtan efter vatten och på olika sätt har alla generationer i Falköpings urtida historia försökt att svalka sig på bygden. Det började med dinosaurierna som hade vatten i Åsledalen. Ållebergs ryttare valde att svalka sig i Hokällan och på 1930-talet fick staden Malta-Johanna som ett svalkande inslag. Idag har vi fått både Pankasjön och Hulesjön, även om sjöarna är av varierande kvalité...
 
Tavlorna i denna utställning skildrar många av våra gemensamma önskningar om en hamn vid Köttorget, sandstrand på Hästbacken och inte minst en beachbar vid Ållebergsgymnasiet. Låt er nu dras in i fantasivärlden, i Falköpings längtan efter vatten..."

24/5 - 30/8 2009

F

albygden genom konsten


Kommunstyrelsens ordförande Ulf Eriksson

Stafettkonsten fortsätter och kommundirektör Christina Josefsson lämnar över pinnen till Falköpings kommunalråd Ulf Eriksson. Ulf valde ett antal tavlor med historisk anknytning och med landskapet som utgångspunkt ur kommunens konstsamling.
 
"När jag nu får möjlighet att välja konst har jag valt konstnärer från Falbygden och motiv från bygden.
Gösta Petterssons tavla med gånggriften i Luttra är en symbol för historien och Falbygden. Här startade livet och det ger oss perspektiv på att vi är bara en del av historien. Vi skall lämna denna jord vidare till kommande generationer. Jag har därför valt motiv som visar människor i arbete och hur livet kunde varit tidigare.

Som kommunalråd i en kommun med en rik historia känns det naturligt att välja konst med historisk anknytning och med landskapet som utgångspunkt."

25/1 - 26/4 2009

Mitt Falköping


Kommundirektör Christina Josefsson

Först ut att visa stafettkonst på Falbygdens museum var Falköpings kommundirektör Christina Josefsson. Hon valde ett tiotal konstverk i olika tekniker utifrån sin personliga bild av Falköping.

"Som chef för en av Sveriges kotätaste kommuner var det inte svårt att välja motivet till museets skyltfönster - kor naturligtvis! Vid min första kontakt med Falköpings kommun var det just detta som med stolthet lyftes fram." Detta berättade Christina Josefsson som tillträdde tjänsten som kommundirektör i september 2008. 

Christinas intryck av kommunen efter fyra månader återspeglades i utställningen.

"Jag vill ge en bild av mitt Falköping, genom tavlor i kommunens konstsamling. Tavlorna som jag valt ut berör mig och förhoppningsvis kommer även besökarna att beröras."