Jönn Jubileum Jubileum


1/10 - 23/10 2011
2011 är det 50 år sedan museet invigdes. Det är också 90 år sedan Falbygdens hembygds-och fornminnesförening grundades.

Vi uppmärksammar också John "Jönn" Liedholm, inte bara poet och konstnär utan också en av veteranerna bakom museet och fornminnesföreningen.