Finnestorp mossen,makten och guldet


6 juni — 1 sept 2013
 
I Finnestorp, Trävattna socken, en numera öde avkrok i Västergötland samlades beridna härar för att avgöra strider om land och riken. Segrarna visade sin nyvunna makt genom att i mossen offra de besegrade, deras hästar och dyrbara utrustning. Detta hände för 1500 år sedan.
Den spanske kyrkofadern Orosius skrev om kimbrernas seger över romarna: "Brynjor höggs sönder, guld och silver kastades i floden, seltyg ödelades, hästarna störtades ner i djupa gropar och de slagna romarna hängdes i träden." Beskriver dessa ord vad som också skedde vid mossen i Finnestorp?
På Nationaldagen 6 juni 2013 öppnar utställningen om offerplatsen i Finnestorp i det
guldrika Västergötland. Utställningen som visas på Falbygdens museum pågår t o m 1 september.