Färdas på falbygden

Färdas på Falbygden
Prästen Mats Löwing inviger utställningen som visar hur människor på Falbygden har färdats i tusentals år. Till fots, med häst, med järnväg, på cykel, med motorfordon och med flyg.

Utställningen pågår mellan 20 november 2011 till den 26 februari 2012