Falbygdens medeltida kyrkor


6/6-12/9 2010
Falbygden är unikt på många sätt. I den här delen av Västergötland ligger 1100-talskyrkorna särskilt tätt. Kyrkorna är en konstskatt av världsklass som speglar traktens historia. I de stenbyggda templen utövades den nya läran som några hundra år tidigare hade börjat spridas i dessa trakter.
Museets sommarutställning invigs på Nationaldagen den 6 juni, kl. 12.00 av kyrkoherde emeritus Folke Elbornsson.

Västergötland kristnades först av de gammalsvenska landskapen. Särskilt de centrala delarna med Kinnekulle och Falbygden har många lämningar från den äldsta medeltiden. Spåren utgörs av hundratals kyrkor byggda av kalksten och sandsten. De äldsta av dessa tempel uppfördes vid slutet av 1000-talet och början av 1100-talet.
 
Den här utställningen vill berätta om Falbygdens medeltida kyrko-byggande. Den nya läran förde också med sig en nytt hantverk inom byggnadskonsten, att hugga och mura med sten. Här finns också försök till att förklara hur det äldsta kristnandet kan ha gått till. Detta skede är unikt i vår historia, inte minst då det började så tidigt här på Falbygden, tidigare än i andra delar av landet. Många av forntidens händelser var dramatiska och omvälvande men är nu glömda. Det som kristnandet förde med sig lever än i dag.