Drakskatten från Finnestorp


17/5-6/9 2009
Mitt emellan städerna Falköping och Vara, i centrala Västergötland, ligger en av Nordens märkligaste arkeologiska fyndplatser. I närheten av gården Finnestorp rinner ån Lidan som här bildar en vidsträckt våtmark. Mossen användes under några hundra år, i mitten av järnåldern, som offerplats för krigsbyten. Fynden består av dyrbara stridsutrustningar vilka tillhört krigare och deras hästar.

Vid de senaste årens undersökningar har hundratals offergåvor grävts fram. Fyndplatsen är 40.000 kvadratmeter och i särklass den största i Norden. Av denna yta, motsvarande sju fotbolls-planer, är endast 100 kvadratmeter undersökta.

Under 1500 år har dessa fynd av vapen och förgyllda silverföremål ruvat på sin hemlighet. Nu visas fynden i utställningen Drakskatten från Finnestorp. Vad hände vid mossen? Varför offrades dessa stora förmögenheter? Vad ville man med offren? Svaren på dessa frågor finns i utställningen.

Namnet på utställningen är inspirerat av sagan om hjälten Beowulf, nedtecknad under 1000-talet på fornengelska. Berättelsen om denne drakdödare utspelas på 500-talet, under Finnestorps tid och troligtvis i hjärtat av Västergötland.

Praktremsölja

Praktremsölja

Remtygsbeslag

Remtygsbeslag

I samarbete med: