Kan själv - en ljudupplevelse för de allra minsta

Barn i åldern 0-2 år har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Deras ljudskapande är ett sätt att kommunicera och utforska omvärlden. I kan själv fick de allra minsta barnen skapa, utforska och upptäcka ljud på sina villkor.

Utställningen visades under perioden 26/1 - 21/2, 2017 och var hade producerats av Västarvet ino mramen för Västarvets turnerande verksamhet.