Försvunna miljöer

svartvitt foto från kvarteret Glasmästaren

Under de senaste 50-60 åren har mycket förändrats i Falköpings stad. Främst har staden växt, hela områden har tillkommit. Det har också rivits byggnader, en del stora en del små.

I den här fotoutställningen mindes vi miljöer som försvunnit.

Försvunna miljöer invigdes 1 november 2015 kl. 14 av Björn Vinberg, tidigare journalist på Expressen men född och uppväxt i Falköping.

Utställningen visade under perioden 1 november 2015 - 28 februari 2016.