Vaktmästarbostaden

Kallas också för Röda stugan. Huset uppfördes i början på 1900-talet som bostad till vaktmästaren i den intilliggande parken Plantis.

Vaktmästaren hade en årslön på cirka 600 kr, fri bostad i stugan till sig och sin familj samt möjligheten att fritt disponera jordremsan mellan stugan och gärdsgården i norr.

Lilla Röda var bostadshus en bit in på 2000-talet därefter övertog Falköpings kommun stugan. Idag används huset i Falbygdens museums verksamhet.