Personal

 

Kontakt via e-post

E-postadresser till kommunens anställda bygger på principen: fornamn.efternamn@falkoping.se
Bokstäverna å och ä ersätts med a och bokstaven ö med o.

Elisabet Frick

Resurs

 

 

Cecilia Jensen

Museipedagog/Arkeolog

0515-88 50 53

Elinor Karlsson

Avdelningschef

0515-88 67 61
073-270 12 54

Jonas Källman

Assistent - administratör av system och teknik, foto.

0515-88 50 65

 

Chatrine Ljungqvist

Antikvarie - föremål och samlingar

0515-88 50 57

 

Lena Persson

Assistent - utställningskoordinator, reception, arkiv och foto

0515-88 50 52

 

Jonas Åkerhage

Vaktmästare

072-205 73 81