Publicerad: 2017-12-24

Museer som utvecklas - inte läggs ner!

Då museet behöver lämna sin gamla magasinslokal för att ge rum för nya bostäder och verksamheten inom hela avdelning Kulturarv håller på att växa ur sina nuvarande lokaler behöver vi titta på nya möjligheter för att komma vidare.

Under 2018 utreder vi därför förutsättningarna för att samla all kulturarv på en plats för att där få kraft att bygga upp nåt större och bättre.

Falbygden har ett unikt kulturarv som spänner över åtminstone 10 000 år. Här finns lämningar som vittnar om spännande livsöden och fantastiska skeenden. Om detta vill vi berätta för fler!

Hur ska vi använda och göra den stora samling museet förvaltar tillgänglig och begriplig? Under museets förvaltning finns idag dryga 30 000 föremål - allt från forntida flintavslag till cirka 100 år gamla träkistor och utdragssoffor. Hur ska vi använda och göra föremålen tillgängliga och begripliga? Låt deras berättelser höras!

Vi vill att du som besökare ska vara delaktig, få uppleva, bli berörd och vilja veta mer när du besökt oss. Hur kan vi skapa detta?

Utredning om samlad kulturarvsverksamhet

Avdelning Kulturarv består av Ekehagens Forntidsby och Falbygdens museum. Ekehagen är ett arkeologiskt friluftsmuseum och besöksmål som samlar elever och besökare från hela Västsverige. Falbygdens museum är ett kommunalt museum med arkeologiska fynd och basutställningar av riksintresse. Tillsammans besöks avdelningen av mellan 35 - 40 000 besökare.

Då museet och Ekehagen står inför flera utmaningar i form av främst lokaler som inte längre finns (magasinslokalen) eller är fullt anpassade eller funktionella för verksamheten, behövs ett flertal ny- och ombyggnationer för fortsatt utveckling. Kan man slå alla dessa "flugor" i en smäll?

Avdelning Kulturarv har därför av nämnden fått i uppdrag att under 2018-2019 utreda

- möjligheterna för att samla kommunens kulturarvsverksamhet i Åsarp med utgångspunkt från nuvarande Ekehagens Forntidsby. Syftet är att utveckla en verksamhet som synliggör det falbygdska landskapeets unika kulturarv för såväl invånare i Falköping som besökare från hela världen.

-inventera och beskriva funktioner, faciliteter och platsebehov i en ny museibyggnad, inklusive magasinslokal, med service funktioner som exempelvis restaurang, butik och toaletter anpassade efter förväntad besöksvolym.

-utreda ekonomiska förutsättningar för investering och fortsatt drift.

 

Med hopp om en lysande framtid!