Undersökning av gånggrift i Karleby

I maj 2006 påbörjades arbetet med att undersöka och restaurera en skadad gånggrift i Karleby socken. Undersökningen var den andra i en pilotstudie, som syftade till att ta fram ett underlag för hur framtida restaureringar bör genomföras, och till vilken kostnad.

Arbetet utfördes av personal från Falbygdens museum och Västergötlands museum. 2005 undersöktes gånggriften Karleby nr 105. Vid denna utgrävning påträffades bl a intressanta detaljer i den omgivande högens konstruktion.

Vid 2006-års restaureringstillfälle undersöktes gånggriften Karleby nr 82. Odlingsstenen plockades bort och en undersökning gjordes av högens konstruktion. Målet var att frigöra gånggriften så den blev synlig och återställa högen till dess ursprungliga form.

Se Vägbeskrivning

Karleby 82