Firse sten

Med början den 8 september kommer personal från Västergötlands och Falbygdens museer att undersöka och restaurera en skadad gånggrift utanför Falköping.
 
Undersökningen är den tredje i en pilotstudie som syftar till att ta fram ett underlag för hur framtida restaureringar kan genomföras och till vilken kostnad. Utöver detta görs "titthål" i gravmonumentet för att studera olika konstruktionsdetaljer både i själva gånggriften som i den omgivande gravhögen.

De två tidigare undersökta gånggrifterna låg båda i Karleby socken (Raä nr 105 och 82). Vid dessa utgrävningar påträffades bl a intressanta, tidigare ej kända detaljer i den omgivande högens konstruktion.

Vid årets restaurering kommer gånggriften "Firse sten" att undersökas. Den ligger strax öster om Falköping, vid väg 46 mellan Jönköpings- och Ulricehamnsrondellerna. Odlingsstenen skall plockas bort och även här kommer högens konstruktion att undersökas. Målet är att frigöra gånggriften så den blir synlig och att i möjligaste mån återställa högen till den form den hade då den byggdes för 5000 år sedan. Den norra delen av gravkammaren är skadad och här kommer också att göras en mindre underökning.

En intressant detalj för Firse sten är att en av Falköpings avrättningsplatser låg på den hög som omger själva gånggriften. Eventuella rester efter denna plats skall också undersökas och dokumenteras.