November

16 november

brasa höstcafé Anders Josefson

Höstcafé -Anders Josefson

Varvsberget - fornlämningar, krig, mystik och stillhet!

Välkommen till ett spännande fördrag om Varvsberget. Anders Josefson, arkeolog, berättar i ord och bild. Föreläsningen börjar kl. 14. OBS! Fri entré och gratis fika framför brasan.

23 november

stockbåt

Höstcafé - Sven olof Ask

Västgötalitteratur

Välkommen till ett föredrag med litteraturen i fokus! Sven-Olof Ask, biblioteket i Skara, berättar. Förläsningen börjar kl. 14.
OBS! Fri entré och gratis fika framför brasan.


30 november

stockbåt

Höstcafé- Perra Ljungberg och Erling Öhrnell

Jönn i ord och bild

Välkommen till sånger och bilder när Perra Ljungberg och Erling Öhrnell från Jönnsällskapet underhållder och berättar.

Vi startar kl. 14. OBS! Fri entré och gratis fika framför brasan.