Falköping kommunen

Vattenvård

Knölsvan

Knölsvan

Historiskt beslut för ett bättre vatten
 
Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har den 15 december 2009 beslutat om:
  • Kvalitetskrav i form av miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster inom Västerhavets vattendistrikt.
  • Åtgärdsprogram för att uppnå miljökvalitetsnormerna inom vattendistriktet baserat på 38 åtgärder som riktar sig till myndigheter och kommuner. Åtgärdsprogrammet kommer att publiceras den 18 januari, men en sammanfattning kan läsas i förvaltningsplanen.
  • Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt. Planen redovisar kunskaper om distriktets sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten och omfattar bl.a. information om miljötillstånd, vattenanvändning, påverkan, miljökvalitetsnormer, åtgärder och miljöövervakning. Förvaltningsplanen redovisar även en översikt över viktiga frågor för det framtida arbetet.

Tillgång på vatten av bra kvalitet är en viktig fråga för framtida generationer. Beslutet om normer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan skapar förutsättningar för en långsiktig och uthållig förvaltning av våra gemensamma vattenresurser och ger vattenfrågan en berättigad plats i samhällsplaneringen, säger Björn Sjöberg, vattenvårdsdirektör på Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt.

Vattenförbund och vattenråd
Falköpings kommun är medlem i Ätrans vattenråd, vattenrådet för Vänerns sydöstra tillflöden och Tidans vattenförbund. Inom ramen för vattenrådens och vattenförbundets verksamhet sker övervakning av vattenkvalitén.

Kalkning
Den kalkrika berggrunden innebär att försurning av sjöar och vattendrag inte är något stort problem i Falköping. Bergsjön och Bjärsjön är dock försurningskänsliga och dessa sjöar kalkas regelbundet.

Sidansvarig: Carin Fransson
Senast ändrad: 2015-03-11
Inloggning till Falnet och för webbredaktörer
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 | 0515-88 50 00  |  Kontakt