Falköping kommunen
Publicerad: 2012-09-24

Visning av biogasfält

Välkommen till visning av alternativa grödor på torvjordar för hållbar produktion av biogas — i ett kretslopp mellan stad och land, onsdag 26 september kl. 13.
Tid: Onsdag 26 september kl. 13.00
Plats: Bossgården, Jättene (utmed Skaravägen)

Program

  • Biogassystemet i Falköping. Ida Helander, strateg för hållbar utveckling, Falköpings kommun
  • Visning av biogasfältet. Sven-Erik Svensson, Sveriges Lantbruksuniversitet, berättar om de växtodlingsförsök som pågår
  • Fika

Bakgrund


Falköpings kommun genomför ett forskningsprojekt för framtagning av växtföljd med grödor som ger en maximal skörd av biomassa för rötning till biogas. Det sker i samarbete med AgroVäst och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp och består av två delar. Den ena är
försöksodlingen vid Ulricehamnsrondellen som avslutades under 2011 och som finansierades av KLIMP och EU-projektet BioM. Den andra delen är en försöksodling i Jättene som pågår till hösten 2012 och är finansierad av EU-projektet BioM. SLU Alnarp står för planering och utvärdering av försöken i samarbete med SLU Lanna.

Målet är att projektet ska leda till utveckling av system för produktion av biogas från åkermark med fokus på:

  • Utveckling av lämplig växtföljd med delvis nya grödor för biogasproduktion
  • Utveckling av gödslingsgivor med syfte att sluta kretslopp, dvs. användning av slam från avloppsreningsverket (rötrester eller kompost)
  • Utveckling av odlingsmetoder som reducerar mängden tillsatt energi i form av
  • insatsmedel, t.ex. i form av bränsle (diesel), mineralgödsel och bekämpningsmedel

Kontakt


Ida Helander
Strateg för hållbar utveckling
ida.helander@falkoping.se
Tipsa andra genom att skicka till:
Återställ
Kontakt
Sidansvarig: Ida Helander
Senast ändrad: 2012-09-24
Inloggning till Falnet och för webbredaktörer
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 | 0515-88 50 00  |  Kontakt