Falköping kommunen
Publicerad: 2012-09-12

Vattendagen 2012

Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden – inbjuder till en vattendag tisdagen den 25 september. Vattendagen genomförs som en bussresa inom Lidans avrinningsområde. Följ med och diskutera översvämningsfrågor i Falköping, vattenföring vid SMHI:s vattenföringsstation i Sundstorp och besök FORTUMS kraftstation i Härjevad.
   
Anmäl dig senast den 20 september.
Läs mer om programmet och anmälan på www.vattenorganisationer.se/vanernssydostralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
       

Vad är Vattenrådet?


Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden bildades i mars 2009 genom en omorganisation av Lidan- Nossans Vattenvårdsförbund. Vattenrådets huvudsakliga uppgift är att kontrollera och följa vattenkvaliteten i Lidan, Nossan, Sjöråsån, Mariedalsån och Öredalsån – fem viktiga tillflöden till Vänern.

Syftet med kontrollen är också att långsiktigt säkerställa en god vattenkvalitet och en god vattenmiljö för växter och djur. Vi följer vattenkvalitetens förändring över tiden i strävan att minska övergödningen och läckaget av kväve och fosfor till vattendragen.

Vattenrådet fungerar även som en länk mellan Vattenmyndigheten och allmänheten för att skapa en samsyn och ett helhetsperspektiv på vattenresurserna.
         
         

Tipsa andra genom att skicka till:
Minimera
Kontakt
Kommunens växel
0515-88 50 00

Besöksadress
Stadshuset
S:t Sigfridsgatan 9

Postadress
Falköpings kommun
521 81 Falköping
               

Sidansvarig: Vicki Maier
Senast ändrad: 2012-09-12
Inloggning till Falnet och för webbredaktörer
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 | 0515-88 50 00  |  Kontakt