Falköping kommunen
Publicerad: 2012-09-03

Plan för utbyggnad vid Junibacken

Flygfoto över planområdet
Ett förslag till detaljplan, som möjliggör utbyggnad vid förskolan Junibacken på Tåstorp, finns nu utställt för granskning.
Planförslaget Kv. Brygghuset (m.fl.) syftar till att möjliggöra en tillbyggnad av förskolan Junibacken. Samtidigt kompletteras den befintliga bostadsbebyggelsen enligt förslaget med åtta tomter för småhus. Läs mer om planförslaget här.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska vara byggnadsnämnden tillhanda skriftligen senast 2012‑09‑24 till Byggnadsnämnden, 521 81 Falköping eller stadsbyggnad@falkoping.se.

Tipsa andra genom att skicka till:
Minimera
Kontakt
Kommunens växel
0515-88 50 00

Besöksadress
Stadshuset
S:t Sigfridsgatan 9

Postadress
Falköpings kommun
521 81 Falköping
               

Sidansvarig: Eva-marie Samuelsson
Senast ändrad: 2012-09-04
Inloggning till Falnet och för webbredaktörer
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 | 0515-88 50 00  |  Kontakt