Falköping kommunen
Publicerad: 2012-10-02

Nya föreskrifter och skötselplan för naturreservatet Gröna mad

Skogsnycklar växer utmed Burmavägen i Gröna mad

Skogsnycklar växer utmed Burmavägen i Gröna mad

Kommunfullmäktige i Falköpings kommun har den 24 september 2012 beslutat om nya föreskrifter och skötselplan, samt justering av avgränsning av naturreservatet Gröna mad. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken.
Föreskrifterna och skötselplanen har anpassats till miljöbalken och bevarandeplanen för Natura 2000-området. Reservatsgränsen mot Bestorps naturreservat har justeras så att den följer fastighetsgränsen.
     
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götaland genom skrivelse till Falköpings kommun, 521 81 Falköping, senast den 24 oktober 2012. Beslutet finns tillgängligt på kommunstyrelsens kansli, Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9.
    
Samtliga handlingar finns tillgängliga via nedanstående länkar.
    
BeslutPDF
BeslutskartaPDF
ÖversiktskartaPDF
SkötselplanPDF
SkötselplanekartaPDF
SändlistaPDF

Kontakt


Kommunekolog
Carin Franson
0515-88 51 29
carin.franson@falkoping.se
                          
Tipsa andra genom att skicka till:
Återställ
Kontakt
Sidansvarig: Elin Hegg
Senast ändrad: 2012-10-03
Inloggning till Falnet och för webbredaktörer
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 | 0515-88 50 00  |  Kontakt