Falköping kommunen
Publicerad: 2012-09-24

Kommunen och kyrkan byter mark

Sedan en tid har diskussioner förts mellan kyrkan och kommunen om ett ca 30 000 kvadratmeter stort område, det så kallade Prästgårdsgärde.

- Här vill vi förtäta centrum med ett attraktivas bostäder, säger kommunstyrelsens ordförande Ulf Eriksson.
Kyrkan får i utbyte tillgång till ett nästan lika stort markområde söder om S:t Olofs kyrkogård. Kommunen betalar sju miljoner kronor för bytet då kyrkan gjort en del markarbeten, som till exempel dräneringsarbeten.

En varierad byggnation planeras nu i området.
- Vi ser gärna ett varierat bostadsutbud, helst en blandning av villor och flerfamiljshus med både hyres- och bostadsrätter, menar kommunstyrelsens vice ordförande Conny Johansson. Miljön är känslig och det är viktigt att byggnationen smälter in.

Kommunfullmäktige kommer att ta beslutet om avtalet på sitt oktobermöte.

Kontakt


Ulf Eriksson
Kommunstyrelsens ordförande
0515 - 88 51 11

Conny Johansson
Vice ordförande
0515 - 88 51 04

Tipsa andra genom att skicka till:
Minimera
Kontakt
Kommunens växel
0515-88 50 00

Besöksadress
Stadshuset
S:t Sigfridsgatan 9

Postadress
Falköpings kommun
521 81 Falköping
               

Sidansvarig: Elin Hegg
Senast ändrad: 2012-09-24
Inloggning till Falnet och för webbredaktörer
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 | 0515-88 50 00  |  Kontakt