Mätning, kartprodukter och lantmäteri

Mät- och kartenheten på Stadsbyggnadsavdelningen arbetar med mätningsuppdrag och kartor i kommunen.

Vi ansvarar för adress -och lägenhetsregistret samt att kommunens kartverk hålls uppdaterat inom tätorterna, även kallat ajourhållning av primärkartan.

Vi gör adresskartor, tätortskartor och nybyggnadskartor. Vi gör även specialkartor exempelvis till broschyrer och informationstavlor.

Klicka gärna på någon av länkarna i menyn här till vänster för mer information om vår verksamhet.