Mätning, kartprodukter och lantmäteri

Mät- och kartenheten på Stadsbyggnadsavdelningen arbetar med mätningsuppdrag och kartor i kommunen.

Vi gör nybyggnadskartor för bygglovsansökan.

Vi erbjuder mätningstjänster som tomtgränsvisning och husutstakning.

Vi ansvarar för adress -och lägenhetsregistret samt att kommunens kartverk hålls uppdaterat inom tätorterna, även kallat ajourhållning av primärkartan.

Vi gör adresskartor, tätortskartor samt specialkartor till exempelvis broschyrer och informationstavlor.