Energi och klimat

I arbetet för att skapa ett hållbart samhälle är energifrågan en viktig del. Dels att minska användningen av energi, att energieffektivisera, men också att styra energianvändningen dit den bäst behövs så att energin används effektivt.

Att använda rätt energikällor är också viktigt för att nå målen om att minska klimatpåverkande utsläpp, en av Falköping kommuns målsättningar är att använda så lite fossil energi som möjligt och att öka den lokala produktionen av energi. Två viktiga delar i det är satsningen på biogas och på vindkraft, båda förnybara energikällor som bidrar till lokal utveckling.

Falköpings kommun är medlem i nätverket Klimatkommunernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att dela med oss av våra erfarenheter och ta del från andra kommuners offensiva arbete på klimatområdet.

Om detta och om annat arbete som kommunen gör inom energi och klimat kan du läsa mer om under länkarna till vänster.