Buller och luftkvalitet

Miljö- och hälsoskyddsfrågorna sköts av Miljösamverkan Östra Skaraborg. För mer information, se miljönämndens webbplats som du hittar via länken till höger.

Miljönämndens huvudsakliga arbetsuppgift är att se till att lagar och regler följs. Miljönämnden vill också inspirera och driva på arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljönämnden arbetar bland annat med:

 • avfall
 • avlopp
 • buller
 • förorenade områden
 • inomhusmiljö
 • kemikalier och cisterner
 • livsmedel
 • naturreservat (tillsyn i kommunala naturreservat)
 • radon
 • smittskydd
 • vatten
 • verksamheter med miljöpåverkan
 • värmepumpar

Mer information om miljösamverkans arbetsområden finna via direktlänkar till vänster eller på miljösamverkans webbplats. Se länk till höger.
   

Djurskydd

Djurskyddet sköts sedan den 1 januari 2009 av länsstyrelsen. Se länk till vänster.
   

Organisation

Miljösamverkan Östra Skaraborg är från den 1 januari 2009 en gemensam nämnd för tillsyn/kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet för Falköpings, Skövde, Tibro, Hjo och Karlsborg kommuner. Miljösamverkan Östra Skaraborg består av tjänstemän som arbetar för nämnden. Från den 1 juli 2009 samarbetar Miljösamverkan Östra Skaraborg med Miljö- och bygglovnämnden i Hjo kommun inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Samarbetet innebär att tjänstemännen inom Miljösamverkan Östra Skaraborg även arbetar för Miljö- och bygglovnämnden i Hjo. Denna nämnd är självständig och ingår inte i Miljösamverkan Östra Skaraborg.