Översvämning i källare

Sopar ut vatten från källare

Om en översvämning inträffar, försök att ta det lugnt och följ checklistan:

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar. 
  • Flytta om möjligt fuktkänslig inredning. 
  • Skaffa hjälp med länspumpning. 
  • Ring ditt försäkringsbolag. 
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning. 
  • Anmäl översvämningen till VA-avdelningen. (Eventuella ersättningskrav på VA-avdelningen måste meddelas skriftligt.) 
  • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten!

Snabbt rätt telefonnummer

Felanmälan till VA, vardagar mellan 7-16, 0515-88 52 30

Felanmälan till VA, övrig tid, 0515-88 77 77

Länspumpning, Räddningstjänsten, 0515-88 58 00

Kommunens växel för övriga frågor, 0515-88 50 00
 

Att tänka på för att underlätta utredningsarbetet

Hur kom vattnet in? Vilka åtgärder vidtog du?
 

Vems är ansvaret?

Fastighetsägaren och kommunen har båda ansvar för att förhindra uppkomst av källaröversvämningar.

» Kommunen ansvarar för

Att kommunens ledningar är rätt dimentionerade så att ledningssystemet inte blir överbelastat vid normalt förekommande regn, samt att kommunens ledningar är rätt underhållna. Till exempel ska avloppsledningarna vara fria från trädrötter och andra föremål som kan reducera kapaciteten.

Kommunen ansvarar även för att informera berörda fastigheter vid ombyggnation av kombinerad avloppsledning i gatan till duplikatsystem.

» Fastighetägaren ansvarar för

Att fastighetens VA-system är väl underhållet. Inte minst gäller detta anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten. Liksom att alla förändringar av fastighetens VA-system blivit godkända av kommunen. Fastighetens avloppssystem ska ha blivit separerat ifall kommunen har anlagt ett duplikatsystem i gatan.
 

Läs mer

Vill du veta mer om källaröversvämningar och vad du ska göra vid ett sådant tillfälle, ladda ner och läs: Översvämning i källarePDF