Vad spolar du ner?

Toalett

Det enda som får spolas ned i toaletten är kiss, bajs, toalettpapper och vatten. Spola aldrig ned något annat!

Trosskydd, tops och liknande fastnar på olika ställen i reningsverket och kan orsaka driftstopp, med följd att avloppsvattnet passerar reningsverket helt orenat.

Kemikalier, målarfärg och mediciner får aldrig heller spolas ned – de passerar reningsverket och förgiftar sjöar och vattendrag. Giftiga ämnen som kan skada naturen får aldrig hällas ut i toaletter, handfat, golv- eller rännstensbrunnar.

Detta får inte hällas i avloppet

 Stör reningenMiljöskadligtOrsakar stoppSlängs som
Läkemedelxx Till apoteket
Lösningsmedelxx Farligt avfall
Avfettningsmedelxx Farligt avfall
Färgerxx Farligt avfall
Oljaxx Farligt avfall
Bensinxx Farligt avfall
Fett (t.ex. smör eller rapsolja)  xKompost
Cigarettfimpar/snus x Brännbart
Föremål (t.ex. tops, bindor, hår)  xBrännbart

Om du häller fett i avloppet

Häll inte fett i avloppet. På så sätt undviker du avloppstopp och översvämning på sin fastighet eller hos dina grannar! Fett som tar sig hela vägen till reningsverket skapar obalans i reningsprocessen.

Förhindra eventuella stopp

  • Fett bör alltid torkas upp med hushållspapper och slängas i papperspåsen för matavfall, innan du sköljer ur stekpannan eller kastrullen. 
  • Större mängder fett kan du hälla i en brännbar behållare, till exempel en använd pappersförpackning med skruvkork eller en plastburk/plastflaska med plastlock. Släng sedan behållaren i restavfall.
  • Hantera skinkspadet precis som med övriga större mängder fett, det vill säga häll det i en förpackning och släng det i restavfall.

Har du ändå fått stopp i avloppet?

Om du har fått översvämning av spillvatten som är orsakat av stopp i ledningarna, ring företag som håller på med spolning och slamsugning. Som exempel finns PR slamsugning i Falköping. De kommer och hjälper att spola bort stoppet. Om stoppet sitter i fastigheten och beror på utsläpp från denna är det fastighetsägaren som bekostar en eventuell rensning av avloppsledningen, ända ut till den allmänna huvudledningen på gatan. Ifall stoppet var orsakat av fel på den kommunala servisledningen eller huvudledningen ligger ansvaret på VA-avdelningen att vidta åtgärder.

Förebygg stopp i avloppet genom att spola rätt!