Arbeta på reningsverk

Ett väl fungerande reningsverk kräver såväl miljöintresse som skickligt yrkeskunnande. För underhåll och förnyelse av tekniken behövs yrkesfolk från många olika områden, exempelvis rörmokare, verkstadsmekaniker, elektriker och datatekniker. Kunskaper i kemi och biologi är också en nödvändighet för förståelse och uppföljning av reningsprocessen.

Hulesjöns reningsverk är ett gammalt reningsverk på över 50 år, men moderniserat i många omgångar och i ständig förnyelse. Processtyrning och övervakning är datoriserad och kan skötas på plats eller via internetuppkoppling. Även reningsverken i kommunens mindre tätorter är uppkopplade dit.
 
Till reningsverket hör också en modern och välutrustad verkstad för såväl akut som planerat underhåll. Till hjälp för processtyrning och utsläppskontroll finns ett laboratorium med utrustning för kontroll av BOD (näringsämnen), fosfor, kväve och många andra parametrar.

Exempel på arbetsuppgifter

  • Som elektriker får du arbeta med "styr och regler-funktioner" som injustering och kalibrering av online-mätare. Här finns också mycket arbete med nyinstallationer och reparationer i befintliga installationer. Många maskiner ska fungera dygnet runt, år efter år i svåra miljöer. Detta ställer höga krav på både utrustning och underhåll. För att förekomma driftstopp krävs tillsyn och underhåll med täta intervaller.
  • Processtyrning, övervakning och larmhantering sker med hjälp av PLC-system. Alltsammans är sammanknutet via nätverk och styrs med PC-datorer.
  • Rörsystemet på reningsverket är ett nätverk av korskopplingar och dubbla linjer. Detta krävs för att driften ska kunna säkerställas samtidigt som man får stor flexibilitet för olika driftsätt. Även pumpstationer har dubbla pumplinjer. Pumparna alternerar vid normalflöden, men kan även gå samtidigt vid höga flödestoppar. Här finns arbetsuppgifter av alla slag för rörmokare.
  • I labbet följer man upp reningsprocessen och håller koll på utsläppsresultatet. Här kan man analysera avloppsvattnets innehåll och föroreningsmängd. Utrustning finns också för undersökning av den mikrobiologiska aktiviteten.

För att den dagliga verksamheten på reningsverket ska flyta smidigt krävs samordning och planering av såväl materialinköp som underhåll. Att ha helhetssyn över hela verksamheten och även kunna prioritera rätt i akuta situationer är ett måste om kvaliteten på reningen av avloppsvatten ska kunna upprätthållas.