Problem med råttor?

Råtta

Brunråttan trivs överallt där människor håller till. Främst i fuktiga miljöer, som till exempel källare och avlopp. Brunråttorna gräver och gnager ut stora och långa gångsystem. I gångsystemen bygger de större kammare där de lägger upp matförråd eller har bon. Brunråttan är allätare och en allvarlig smittspridare.

VA-avdelningen bekämpar områden där det rapporteras problem med råttor. Det gör man genom att placera gift i avloppsbrunnar eller i vissa fall sätter ut fällor. Råttor finns i det kommunala ledningsnät såväl som inne i fastigheter.

 » Om ni får problem med råttor i ledningarna i huset, kontakta ert hemförsäkringsbolag. Skadedjursbekämpning ingår i de flesta hemförsäkringar.

 
Värt att veta om råttor

 • En råtta tar sig in genom ett 20 mm litet hål, vilket motsvarar diametern på en enkrona.
 • En råtta kan klättra flera våningar på insidan av ett lodrätt avloppsrör.
 • Ett råttpar kan i teorin ge upphov till 800–1 000 nya individer under ett år.
 • En råtta lever 1-3 år.
 • En råtta kan hoppa en meter utan ansats.
 • En råtta kan bli 25 cm lång, svansen oräkna.

 

Vad du som fastighetsägare kan göra

 • Täta hål i husgrunden.
 • Sätt metallnät över håligheter i grunden och över ventiler. Använd en maskvidd på högst 5 mm och trådtjocklek på minst 0,7 mm (rostfritt, koppar eller mässing).
 • Se till att gräset är kortklippt runt huset.
 • Plantera inte buskar och träd nära fasaden.
 • Undvik klätterväxter mot fasaden (råttor klättrar).
 • Stapla inte ved, trädgårdsmöbler eller annat som ska vinterförvaras intill fasaden.
 • Mata inte fåglar och ta helst upp spillet som hamnat under fågelbordet.
 • Se till att det är lock på sopbehållare, att eventuella komposter sköts samt är placerade en betydande bit från huset.
 • Håll rent under altaner och låga balkonger. ”Bråte” utgör skydd för råttor och andra gnagare.

 

Fler tips

 • Håll uppsikt på vinden. Kartonger med kläder är utmärkta boplatser.
 • Håll rent i källare. Placera kartonger på hyllor.
 • Kontrollera luftningsrör från toaletten upp till vinden. De kan fungera som inpassage.
 • Se till att mat inte ligger framme. Töm skafferiet i sommarstugan.
 • Lägg stearinljus i lådor, de utgör annars föda för råttor och gnagare.
 • Ställ madrasser och soffdynor på högkant i en kallställd stuga. Detta gör dem mindre attraktiva som boplats.
 • Kontrollera att galler till golvbrunnar sitter fast samt att det finns vatten i dem.
 • Se till att genomföringar, till exempel under diskbänken, är täta. Något som brukar glömmas bort är genomföringar till elementrör.

Källa: anticimex