Vattenkiosk

Park/Gatas område där vattenkiosken kan hittas

Vattenkiosk (betalstation för vatten) finnas tillgänglig för företag och privatpersoner på Midfalegatan 4 där kommunens park- och gatuavdelning har sin verksamhet. Den fungerar som ett tappställe där man vid behov kan hämta dricksvatten.

Mindre mängder vatten (upp till 20 liter) finns tillgängligt gratis för privatpersoner. Men för att hämta större mängder som företag behöver man först kontakta VA-avdelningens kundtjänst. De lägger då upp ett kundnummer som kopplas till organisationsnummer och faktureringsunderlag.

Syftet med vattenkiosken är att skydda dricksvattnet i det kommunala ledningsnätet från smitta, men även för att kunna mäta vattnet som tas ur ledningsnätet. Vattenkiosken har en backventil installerad så att ingen smitta kan komma in i ledningsnätet.

Vid behov av att tappa vatten utanför arbetstid kontaktas park- och gatuavdelningens arbetsledare på telefon: 0515 - 88 52 30.