Avgifter för vatten och avlopp

Vattenkran

VA-avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och finansierar inköp och distribution av dricksvatten, rening av spillvatten, bortledande av dagvatten samt underhåll av anläggningar.

Avgifter 2017

Vattenmätarens kapacitet

Fast avgift/år inkl moms

2,5 m³/tim

3 020 kr

6 m³/tim

10 570 kr

10 m³/tim

24 175 kr

15 m³/tim

54 390 kr

25 m³/tim

120 870 kr

 

 

Dricksvatten/avlopp

Rörlig avgift inkl moms

Dricksvatten

9,10 kr/m³

Avlopp

13,65 kr/m³

Totalt för vatten och avlopp

22,75 kr/m³

 

 

Dagvatten

Avgift/år inkl moms

Helt 100-tal m² tomtyta

42,00 kr

 

 

Lägenhet

Avgift/år inkl moms

Avgift per lägenhet för bostadsfastighet med fler än två lägenheter

322,75 kr

Små droppar - stora pengar

En läckande kran eller toalettstol kan leda till en onödigt stor vattenräkning. I tabellen nedan framgår vatten-förbrukningen och den totala kostnaden för vattenläckage. Varmvatten är dessutom betydligt dyrare än kallvatten.

LäckageTidAntal literKostnad
En droppe per sekund1 dag5ca 9 öre
 1 månad1502,66 kr
 1 år1 80031,95 kr
    
Ström övergående till droppar1 dag841,49 kr
 1 månad2 50044,38 kr
 1 år30 000532,50 kr
    
3 mm ström1 dag1 00017,75 kr
 1 månad30 000532,50 kr
 1 år360 0006390 kr

Krav på återströmningsskydd

Det ligger ett stort ansvar på fastighetsägaren när det gäller rätt skydd för återströmning till det allmänna ledningsnätet. För att vi ska kunna hålla en hög vattenkvalitet är det viktigt att förorenat vatten (med vätskor som kan innehålla farliga ämnen eller smitta) inte kan strömma tillbaka ut till ledningen för dricksvatten.

Fakturering

Preliminär fakturering sker 3 gånger per år. En gång per år läser fastighetsägaren själv av sin vattenmätare för slutfaktura. Vattenförbrukningen bör regelbundet kontrolleras av fastighetsägaren varje månad. Kontakta kundtjänst för VA för information om avgifter, abonnemang m.m.

Kostnad tillkommer med 60 kr för påminnelse om eventuell obetald faktura.