Mellan Parkgatan och Bangatan, på Västertull, ett stenkast från Falköpings centrum, finns en ledig tomt för kontorsbyggnation. Tomten, som är avstyckad med beteckningen Bryggaren 9, är 3 846 kvm med en byggrätt på 846 kvm BYA.

Ledig tomt på Västertull markerade med vågraster