Sikagårdens industriområde sträcker sig längs väg 46 (Skövdevägen) från Wetterlinsgatan i söder till Skaravägen (väg 184) i norr. Den södra delen av industriområdet är fullt utbyggd med industri, lager och handel med fordonsrelaterade varor.

Kartan visar lediga industritomter på Sikagårdens industriområde.

Den obebyggda delen omfattar ca 92 600 kvm mark för industri/hantverk. Tomtstorlekarna kan anpassas efter behov. Här är en karta över hela Sikagården.PDF

Detaljplan

För hela området gäller detaljplan för kvarteret Traversen, Sikagårdens industriområde Tåstorp, Falköpings stadPDF som vann laga kraft 2002. Observera att industrigatan inte kommer att kunna anslutas mot väg 184!

Markpris

Priset för marken ligger på 80 kr/kvm. Alla tomter ligger i A-läge.

Södra delen av Sikagården

Under 2014 har Österängsgatan byggts ut så att ca 32 700 kvm mark finns tillgänglig att bygga på.

Norra delen av Sikagården

Återstoden av Sikagården uppgår till ca 59 900 kvm mark som kan bebyggas efter utbyggnad av Sikagårdsgatan från söder. I detaljplanen anges att denna gata skall anslutas mot väg 184. Observera att denna förutsättning inte längre gäller!