Sikagården

Kartan visar lediga industritomter på Sikagårdens industriområde.

Sikagårdens industriområde sträcker sig längs väg 46 (Skövdevägen) från Wetterlinsgatan i söder till Skaravägen (väg 184) i norr. Den södra delen av industriområdet är fullt utbyggd med industri, lager och handel med fordonsrelaterade varor.

Den obebyggda delen omfattar ca 92 600 kvm mark för industri/hantverk. Tomtstorlekarna kan anpassas efter behov. Här är en karta över hela Sikagården.PDF

Detaljplan

För hela området gäller detaljplan för kvarteret Traversen, Sikagårdens industriområde Tåstorp, Falköpings stadöppnas i nytt fönster som vann laga kraft 2002 (se falkoping.se under, "Bygga, bo & miljö", "Kommunens planarbete", "Detaljplaner", "Antagna detaljplaner", "2002"). Observera att industrigatan inte kommer att kunna anslutas mot väg 184!

Markpris

Priset för marken ligger på 80 kr/kvm. Alla tomter ligger i A-läge.

Södra delen av Sikagården

Under 2014 har Österängsgatan byggts ut så att ca 32 700 kvm mark finns tillgänglig att bygga på.

Karta södra delen av Sikagården

Här är en karta över den södra delen av Sikagården.PDF

Räkneexempel för tomter på södra delen av Sikagården

Här är en räkneexempel för den södraste tomten i kvarteret Traversen.PDF
Här är en räkneexempel för den näst södraste tomten i kvarteret Traversen.PDF

Norra delen av Sikagården

Återstoden av Sikagården uppgår till ca 59 900 kvm mark som kan bebyggas efter utbyggnad av Sikagårdsgatan från söder. I detaljplanen anges att denna gata skall anslutas mot väg 184. Observera att denna förutsättning inte längre gäller!

Flygbilder över Sikagårdens industriområde.

Flygbilden visar Sikagårdens industriområde.
Flygbild över Sikagårdens industriområde
Flygbild över Sikagårdens industriområde
Flygbild över Sikagårdens industriområde
Flygbild över Sikagårdens industriområde