I Marjarps industriområde finns mark för industri till försäljning. Priset ligger på 55 kr/kvm i B-läge (upp till 30 000 kvm därefter 35 kr/kvm) och 80 kr/kvm i A-läge.

Kartan visar norra delen av Falköpings tätort med tre områden med industritomter.

Röd rast markerade ytor är till salu och gröna ytor är framtida

Mer uppgifter finns i nedanstående karta och i räkneexemplet. Se även särskild information om Logistic Center Skaraborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I A-läge finns ca 33 000 kvm tillgängligt för köp.

I B-läge finns ca 160 000 kvm tillgänglig för köp.

Kartor

Översiktskarta (1:6000) över ledig mark på Marjarp PDF

Detaljkartor (1:2000) finns enligt följand: sydvästraPDF, södraPDF, sydöstraPDF, nordvästraPDF, norra 1PDF, norra 2PDF, nordöstraPDF.

Plan

För området gäller detaljplan för Friggeråker 25:8 m.fl, logistic center Skaraborg, Marjarps industriområde, Falköpings stadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som vann laga kraft 2011.

Bilder

Bild taget från syd

Bild taget från väst

Bild taget från norr

Bild taget från öst