I Brogärdets industriområde i Falköping finns det ca 83 000 kvm (kring Södermannagatan 49 000 & vid Tunnelgatan 34 000 kvm) mark för industri.

Kartan visar norra delen av Falköpings tätort med tre områden med industritomter.

Lediga tomter på Brogärdet markerade med vågraster

För norra delen av Brogärdet gäller detaljplan för kvarteret Okularet, Brogärdet, Falköpings stad som vann laga kraft 1997.

För södra delen av Brogärdet gäller detaljplan för Tåstorp 7:7 m.fl., Brogärdets industriområde, Brogärdet, Falköpings stadPDF som vann laga kraft 2007.

Markpris

Priset för marken ligger på 20-55 kr/kvm. Alla tomter ligger i B-läge.