Brogärdet

Kartan visar norra delen av Falköpings tätort med tre områden med industritomter.

Lediga tomter på Brogärdet markerade med vågraster

I Brogärdets industriområde i Falköping finns det ca 83 000 kvm (kring Södermannagatan 49 000 & vid Tunnelgatan 34 000 kvm) mark för industri.

Planer

För norra delen av Brogärdet gäller detaljplan för kvarteret Okularet, Brogärdet, Falköpings stad som vann laga kraft 1997 (se falkoping.se under, "Bygga, bo & miljö", "Kommunens planarbete", "Detaljplaner", "Antagna detaljplaner", "1997").

För södra delen av Brogärdet gäller detaljplan för Tåstorp 7:7 m.fl, Brogärdets industriområde, Brogärdet, Falköpings stadPDF som vann laga kraft 2007 (se falkoping.se under, "Bygga, bo & miljö", "Kommunens planarbete", "Detaljplaner", "Falköping").

Markpris

Priset för marken ligger på 20-55 kr/kvm. Alla tomter ligger i B-läge.

Karta

Här är kartan över ledig mark i sydöstra delen av Brogärdet (Södermannagatan), Falköping (pdf-fil som öppnas i nytt fönster).PDF

Här är kartan över ledig mark i nordvästra delen av Brogärdet (Tunnelgatan), Falköping, (pdf-fil som öppnas i nytt fönster).PDF

Räkneexempel

Här är ett räkneexempel för en mindre tomt på södra Brogärdet längs Södermannagatan, Falköping (pdf-fil som öppnas i nytt fönster).PDF

Bilder

Bild taget från norr

Bild tagen från väster

Bild tagen från söder

Bild tagen från öster