Vilhelmsro (B5)

Vilhelmsro B5 ligger söder om Bangatan på Vilhelmsro, ca 1 100 m från Stora Torget.

Här finns det möjlighet för hugad exploatör att uppföra par- och kedjehus. Det är även tänkbart att sälja flera småhusvillatomter för friliggande hus.

För ytterligare information se Mark till enbostadshus/Falköping/Vilhelmsro (B5).