Vilhelmsro (B4)

Vilhelmsro B4 ligger norr om Bangatan, ca 800 m från Stora Torget.

I området återstår enbart tre småhusvillatomter att sälja. Tomterna är för frilliggande villor. Vi ser gärna att området blir helt slutsålt och färdigbyggt. Därför är vi öppna för diskussioner med den exploatör som är beredd att köpa återstoden av tomterna och uppföra hus på dessa till försäljning.

För ytterligare information se Mark till enbostadshus/Falköping/Vilhelmsro (B4).