Prästgårdsgärde på Vilhelmsro

Prästgårdsgärde, som är en del av Gamla Stan 2:2, ligger mellan Bangatan, Hwassgatan, Sköttningsvägen och S:t Olofs kyrkogård endast 300 m från Stora Torget i Falköping.

Falköpings kommun har köpt det aktuella området, som är ca 28 000 kvm, från Svenska kyrkan för att möjliggöra byggnation av ca 220 lägenheter i flerbostadshus. Det tillåtna våningsantalet kommer att variera mellan två och fem.

Plan

Detaljplanen antogs 2015.

Karta

Här är karta över Prästgårdsgärde.PDF