Fåraberget på Tåstorp

Fåraberget ligger i nordöstra delen av Falköping i stadsdelen Tåstorp, mindre än två kilometer från järnvägsstationen. Hela området, som är ca 43 ha ägs av Falköpings kommun.

Hela Fåraberget kan komma att omfatta något mer än 400 bostäder: 3/4 i flerbostadshus och 1/4 i enbostadshus. Enbostadshusen kommer att omfatta såväl friliggande hus som par-, rad- och kedjehus. Planprogrammet kommer att delas upp i lämpliga detaljplaner så att hela Fårabergs-området kan byggas ut i etapper.