Läkaren 3 på Dotorpsgatan, Västertull

På en del av Läkaren 3, 200 m från Stora Torget, i hörnet mellan Dotorpsgatan och Trädgårdsgatan, kan man uppföra flerbostadshus i sex våningar.

Fastigheten ägs av Falköpings Hyresbostäder AB.